Program wyborczy

Przed wyborami można obiecać wiele. Problem rodzi się w chwili, gdy trzeba te obietnice zrealizować.

Odpowiedzialność - to słowo klucz, o którym powinna pamiętać każda osoba aspirująca do reprezentowania mieszkańców Kielc w samorządzie.

Funkcja radnego to nie tylko ładne słowa i piękne obietnice. To przede wszystkim codzienna praca na rzecz dobra miasta oraz jego obywateli.

Jeżeli prezydentem Kielc zostanie Bogdan Wenta, deklaruję, że wspólnie będziemy realizować nakreślony przez tego kandydata, a zarazem prezesa stowarzyszenia Projekt Świętokrzyskie, oraz jego sztab (którego też jestem członkiem) program wyborczy.


Ponadto jako radny zapowiadam starania m.in. o:
organizację cotygodniowych dyżurów dla mieszkańców Kielc na osiedlach KSM i Barwinek
remont dotychczasowych, osiedlowych placów zabaw oraz budowę nowych
przekazanie środków finansowych na remont dróg na Ostrej Górce
powiększenie ilości miejsc parkingowych na osiedlach
jak najszybsze rozwiązanie problemu związanego z budową Klubu Seniora oraz świetlicy środowiskowej na Barwinku
zmianę regulaminu Budżetu Obywatelskiego o rejonizacje, dopuszczenie terenów spółdzielczych oraz tzw. inwestycji miękkich
walkę miasta z zanieczyszczeniem powietrza
wsparcie miasta dla młodych przedsiębiorców oraz większą dbałość o inwestorów spoza Kielc, gwarantujących nowe miejsca pracy
rozbudowę ścieżek rowerowych oraz terenów do biegania i nordic walking
większą pomoc finansową dla sportu amatorskiego
rozbudowę Hali Legionów oraz utworzenie na Stadionie Leśnym nowoczesnego centrum rekreacji
Tomasz Porębski

Okręg 4 - pozycja nr 1

Jeżeli obdarzą mnie Państwo swoim zaufaniem, zrobię wszystko, by nie żałowali Państwo tej decyzji.
Dziękuję.