Stowarzyszenie
Projekt Świętokrzyskie

Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie to niezależna organizacja pozarządowa, której celem jest działanie na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego, jego obywateli oraz promocja aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Do głównych zadań należy rozwój społeczeństwa obywatelskiego w zakresie działalności społecznej, informacyjnej, kulturowej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju demokracji.

Stowarzyszenie aktywnie wspiera rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość oraz pośredniczy i ułatwia kontakt pomiędzy obywatelami, a organami władzy publicznej i instytucjami życia publicznego. Inicjatorzy chętnie włączają się w promocję zdrowego stylu życia poprzez promocję sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Projekt Świętokrzyskie prowadzi szereg działań na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie przez rozwój i zmianę przestrzeni publicznej, współpracę oraz wsparcie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Społeczeństwo obywatelskie oraz podejmowanie działań w celu jego rozwoju, podobnie jak idee samorządności i wspomaganie wspólnot i społeczności lokalnych to również jedne z priorytetowych zadań grupy zrzeszającej w swoich szeregach każdego, komu przyszłość naszej małej ojczyzny nie jest obojętna.

Prezesem stowarzyszenia jest Bogdan Wenta. Wiceprezesem Danuta Papaj, zaś członkiem zarządu Robert Kaszuba.

 

Wybory samorządowe 2018

25 maja 2018 roku Bogdan Wenta, prezes Stowarzyszenia Projekt Świętokrzyskie, zadeklarował swój start w nadchodzących wyborach samorządowych. Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie jako komitet wyborczy wystawi listy do wszystkich szczebli samorządu.

- Chcemy być bliżej ludzi, dla ludzi, służyć naszemu regionowi i na rzecz jego rozwoju. Odwrócić trendy wyludniania, dać perspektywy. To ma być nowoczesne zarządzanie, dla mieszkańca, inwestora – dla naszego partnera - mówił Bogdan Wenta. Dodał również, że w trakcie kampanii chce współpracować ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi, a także między innymi stworzyć rady społeczno-obywatelskie do kontrolowania radnych i konsultowania wydatkowania funduszy z budżetu obywatelskiego.

- Zaznaczyliśmy dzisiaj kilka kluczowych dla nas punktów, nad którymi będziemy pracować. Są to przede wszystkim: rozwiązania gospodarcze dla miasta i najbliższego regionu, pakiet komunikacyjny niezbędny do tego, aby miasto mogło się właściwie rozwijać wykorzystanie potencjału położenia geograficznego pięciu rezerwatów geologiczno-przyrodniczych, a także pakiet ekologiczny i problem jakości powietrza, który co roku jesienią i zimą dotyka nasze miasto – dodaje. – Chcemy, aby te idee, które prezentujemy zmieniły obraz i postrzeganie Kielc i regionu świętokrzyskiego jako Polski gorszej kategorii – zaznaczył Bogdan Wenta.
Ważne informacje:
Program wyborczy


Kliknij w obrazek, aby poznać nasz program wyborczy
Lista kandydatów do Rady Miasta Kielce
Okręg 1 (Śródmieście, Sady, Bocianek)

1. LITWIN Joanna
2. WIĘCH Konrad
3 .KUCHARCZYK Patryk
4. SZOSTAK Katarzyna
5. CZECH Weronika
6. WALAS Marcin

Okręg 2 (Ślichowice, Czarnów, Herby)

1. BUKOWSKI Jarosław
2. ŻMUDZIŃSKA Anna
3. JURASIK Sylwia
4. NOWACKA Augustyna
5. SZCZEPAŃSKI Piotr
6. BUGLEWICZ Ksenia 7. GACEK Dariusz

Okręg 3 (Świętokrzyskie, Słoneczne Wzgórze, Na Stoku)

1. SUCHAŃSKI Kamil
2. KIBBORT Anna
3. RĘBOSZ Karol
4. ŁYŻWA Krzysztof
5. CIESIELSKA Agnieszka
6. STACHURSKI Kacper
7. STACHURA Ewa

Okręg 4 (KSM, Barwinek, Bukówka)

1. PORĘBSKI Tomasz
2. KWIETNIAK Katarzyna
3. ŁUCZAK Dariusz
4. ROKOSZ Tomasz
5. JOŃCZYK Dorota
6. PERZ Karina
7. OLESIŃSKI Tomasz

Okręg 5 (Podkarczówka, Białogon)

1. WINIARSKA Joanna
2. DREZNO Kamila
3. MAŁKOWSKI Zbigniew
4. KUCHARSKA Alicja
5. MATWIEJEW Waldemar
6. KOŚCIELECKA Katarzyna
7. BURSZTEIN Maciej
Lista kandydatów do Rady Powiatu Kieleckiego
Okręg nr 1 (gminy Łopuszno, Strawczyn, Mniów)

1 PALACZ Zbigniew
2 WUDARCZYK Kamil
3 BERNAT Marcin
4 WASIK Ewelina
5 KOZAK Iwona
6 KUKULSKA Beata

Okręg nr 2 ( gminy Piekoszów, Chęciny, Sitkówka-Nowiny)

1. BOROWSKI Andrzej
2. BROLA Paweł
3. BEM-KOZIEŁ Kornelia
4. DREJ Marcin
5. DZIOPA Anna
6. KOZIEŁ Monika
7. PINDA Sylwia

Okręg nr 3 ( gminy Zagnańsk, Masłów, Miedziana Góra )

1. KASZUBA Robert
2. HARABIN Marek
3. KRÓL Grzegorz
4. SURGIEL-BOROWIEC Magdalena Dorota
5. ŚLEWA Elżbieta Małgorzata
6. CZAPLA Izabela Magdalena
7. ZAWADA Michał Jan

Okręg nr 4 ( gminy Bodzentyn, Górno)

1. JAROSIŃSKI Andrzej
2. KRÓLICKI Jarosław
3. KÓZKA Wojciech
4. SZLUFIK Teresa Agnieszka
5. SZCZUREK Katarzyna Lidia
6. PIOTROWSKA Diana Dorota

Okręg nr 5 (Nowa Słupia, Bieliny, Łagów)

1. WIĄCEK Jan
2. IWAN Władysław Edward
3. WASIK Wiesława Agata
4. GRABDA Weronika Sandra
5. WOJDA Anna

Okręg nr 6 (Daleszyce, Morawica)

1. WENTA Iwona
2. KOSMALA Anna
3. WOJCIECHOWSKA Małgorzata
4. ŚNIOCH Andrzej
5. DETKA Edward

Okręg nr 7 (Raków, Pierzchnica, Chmielnik)

1. RZADKOWSKI Edward
2. STĘPIEŃ Bożena
3. PIOTROWICZ Arkadiusz
4. HEN Dariusz
5. WIERZBICKA Alicja
Lista kandydatów do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Okręg 1

1. BIŃCZAK Katarzyna
2. SOCHA Dariusz
3. MILNER Łukasz Maciej
4. TŁUŚCIK Krzysztof Szymon
5. PIWOWARCZYK Paulina
6. SULICKA-TWOREK Lidia

Okręg 2

1. KOSZTOWNIAK Elżbieta
2. KĘPA Karol
3. BRZOZA Rafał
4. KOWALCZYK-SZPROCH Anna
5. ADAMSKI Dariusz

Okręg 3

1. PAPAJ Danuta
2. ŚWIERCZ Grzegorz
3. VAHLBERG Zofia
4. ŻERNIAK Hubert
5. JOŃCZYK Wioleta
6. KOTULA Jakub
7. BUSZEWICZ Izabela
8. STRZĄBAŁA Paweł
9. SOBOŃ Paweł
10. ROGULA Piotr
11. MACIĄGOWSKI Grzegorz

Okręg 4

1. TRZEPATKOWSKI Jerzy
2. CHECHELSKI
3. JANIGA-FOSTRIAK Joanna 4. CEMPURA Piotr
5. PAWŁOWSKA Ewelina
6. BIAŁY Łukasz
7. KOBOS Paulina
8. KOSTECKI Andrzej
Do wyborów pozostało już tylko:
Lokale wyborcze zostaną otwarte w niedzielę, 21 października o godz. 7:00, a zamknięte o godz. 21:00.